Java Script wich make gitea table colums sortable by click https://gitea.com/6543/gitea_sortt
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
6543 d55d9a2789
README: add release shield
1 rok temu
LICENSE Improfe meta infos 1 rok temu
README.md README: add release shield 1 rok temu
sortt.js ready for release v1.3.0 1 rok temu

README.md

License: MIT Release

gitea_sortt

Java Script for https://github.com/go-gitea/gitea/pull/7980 (Sortable Tables) .. by header click

sortt( [normsort], (revsort), (isdefault) )

Routine Idear

 1. add to table head colum onclick="sortt(‘sort parameters’)”
 2. Klich at colum header for example <ID>
 • script check if url has already a sort= with <ID>
  • NO: if sort=”” indikates default (with * prefix) set URLsort=
  • YES: set URLsort variable
 • script check if URLsort and sort attribute is same
  • YES: check if reverse attribute exist -> YES: generate URL with reverse sort param and open
  • NO: generate URL with sort param and open